door seksuoloog Talitha

Wat jouw hechtingsstijl zegt over liefde en relaties

21 maart 2021

Veruit de meeste mensen hebben een fundamentele behoefte om zich te willen binden aan een ander. Hechting zegt iets over het vertrouwen op iemand te kunnen bouwen, maar op jezelf. De zoektocht naar intimiteit kan daarin een mooie, maar soms ook lastige zijn. Enerzijds zoeken we graag toenadering tot anderen, anderzijds kan intimiteit ook heel beangstigend zijn. Je in een intieme relatie bevinden voelt vaak als iets heel kwetsbaars. Hoe we omgaan met intimiteit, heeft vaak te maken met je hechtingsstijl. Benieuwd wat jouw hechtingsstijl zegt over jouw relaties?

Wat is hechting?

Hechting wordt gezien als de emotionele, duurzame band tussen ouder en kind. Deze band kan overigens ook ontstaan tussen grootouder en kind, of tussen andere belangrijke personen en het kind. De ontwikkeling van hechting vindt al vroeg in de kindertijd plaats en vormt tevens de basis van onze verdere persoonlijkheidsontwikkeling. Hechting zegt iets over in hoeverre je erop vertrouwt dat je op anderen, maar ook op jezelf kan bouwen. Kortom: jouw hechtingsstijl bepaalt voor een belangrijk deel hoe je op oudere of volwassen leeftijd omgaat met liefde, relaties en intimiteit.

Feit! We hebben een fundamentele behoefte om ons te binden aan anderen. Hoe onze ouders daarop reageren, vormt de basis van jouw hechtingsstijl.

Verschillende soorten hechtingsstijlen

Er zijn diverse wetenschappelijke, baanbrekende onderzoeken gedaan naar het ontstaan van hechting. De meest bekende studie is het Strange Situation Experiment van de Canadese onderzoeker Mary Ainsworth. Tijdens deze studie ontving zij een moeder met kind in een aparte onderzoeksruimte waarin zij werden geobserveerd. Hierbij werd onderzocht hoe het kind reageerde als de moeder deze kamer verliet. De meeste kinderen raakten van streek, maar de kinderen konden toch hier op verschillende manieren mee omgaan. Op basis van dit experiment zijn vier verschillende hechtingsstijlen naar voren gekomen.

Veilige hechtingsstijl

Kinderen met een veilige hechting raakten even van streek als moeder hen verliet, maar werden al gauw weer rustig. Als moeder vervolgens terugkeerde, kon een veilig gehecht kind weer makkelijk contact maken met haar. Het kind speelde zorgeloos verder, waarbij hij of zij moeder nauwlettend in de gaten hield. Het kind kon op zichzelf bouwen, maar vertrouwde ook op de steun van moeder indien nodig.

Onveilige hechting – angstige hechtingsstijl

Bij een angstige hechting zien we juist dat een kind moeilijk te kalmeren is bij het verlaten van de moeder. Het kind zou de neiging hebben zich vast te willen klampen aan zijn of haar moeder. Een angstig gehecht iemand vertrouwt daarom weinig op zijn eigen kunnen, maar leunt juist bijzonder veel op anderen.

Wist je dat… bijna 40% van de mensen (deels) een onveilige hechtingsstijl hebben?

Onveilige hechting – vermijdende hechtingsstijl

Kinderen die vermijdend gehecht zijn, leren juist dat ze weinig op anderen kunnen vertrouwen en meer op zichzelf zijn aangewezen. Er is dus minimaal contact tussen moeder en kind. Ouders van vermijdend gehechte kinderen hebben vaak de neiging afwijzend en afstandelijk te reageren, waardoor het kind zijn omgeving gaat wantrouwen.

Onveilige hechting – ambivalente hechtingsstijl

Tot slot liet het Strange Situation Experiment een vierde hechtingsstijl zien: de ambivalente hechting. Met ambivalent wordt bedoeld dat het gedrag dat moeder in dit experiment liet zien onvoorspelbaar was. Bijvoorbeeld bij tegenstrijdige signalen. Het kind wordt daardoor onzeker of het wel op anderen kan vertrouwen: het weet niet waar het aan toe is. Daardoor ontwikkelen ze geen sterk vertrouwen op anderen, maar leren ze ook niet voldoende om enkel op zichzelf te vertrouwen.

Hechting in de volwassenheid: wat zegt het over relatie en intimiteit?

De basis van jouw hechtingsstijl wordt dus al vroeg in de kindertijd gevormd en bepaalt uiteindelijk hoe je als volwassenen omgaat met het aangaan van relaties en intimiteit. We hechten ons immers aan onze partners op de manier zoals we aangeleerd hebben. Om te bepalen wat jouw hechtingsstijl is, is het goed om jezelf twee vragen te stellen:

  • “Hoe bang ben ik ervoor dat ik word verlaten?”
  • “Hoe erg voel ik mij op mijn gemak in de nabijheid van mijn partner/anderen?”

Deze twee vragen zeggen onder andere iets over je zelfbeeld. Bij een positief zelfbeeld vinden wij onszelf het waard om van gehouden te worden en gaan we er niet zomaar van uit dat anderen ons verlaten. Tevens zegt het iets over het beeld dat we van onze omgeving hebben. Als we voldoende op anderen durven te bouwen, durven we ons meer kwetsbaar op te stellen en zijn we minder snel bang om gekwetst te worden.

Jouw hechtingsstijl en liefde, relaties en intimiteit

Veilige hechting

Je voelt je op je gemak in je intieme relatie. Je vertrouwt je partner en tevens vertrouw je op jezelf. Je gelooft dat je waardevol bent en bent niet zo snel bang verlaten te worden.

Angstige hechting

Je bent regelmatig bang dat je partner je kan verlaten en je hebt daardoor een sterke behoefte samen te willen smelten met je lief. Je vindt het moeilijk te geloven dat je over een eventuele relatiebreuk kan komen en dat er anderen kunnen zijn die van je zouden houden

Vermijdende hechting

Je vindt het fijn je onafhankelijk op te stellen en hebt soms moeite om je volledig bloot te geven aan je partner. Mogelijk stel je je terughoudend, omdat je juist bang bent gekwetst te worden (bindingsangst).

Ambivalente hechting

Je hebt de neiging je erg vast te klampen aan je partner en hebt misschien last van verlatingsangst. Soms heb je zoveel bevestiging nodig, dat je relatie hierdoor uit evenwicht kan raken omdat je niet in die hoedanigheid kan teruggeven aan je partner.

Onveilig gehecht, wat nu?

Dat hechting al vroeg in de kindertijd wordt gevormd, betekent niet dat het altijd ongewijzigd blijft. De meeste mensen herkennen van alle stijlen wel wat en wat we meemaken en ervaren in relaties nemen we mee. Nieuwe leerervaringen hebben invloed op onze hechtingsstijl. Wat dat betreft is hechting geen allesbepalende, vaststaande factor. Mocht je tegen problemen aanlopen in je relaties , dan is het meer dan mogelijk om te leren hoe je je in die relaties veiliger kan voelen. Dit hangt onder andere af van hoe je partner met je interacteert. Blijf je tegen problemen aanlopen, dan kan je altijd overwegen met een psycholoog te werken aan je zelfbeeld, je beeld van anderen/je omgeving en het omgaan met je emoties.

Herken jij je in een (of meerdere) hechtingsstijlen? Wat merk je daarvan in jouw relatie?

Reageer

Over Talitha

Talitha heeft na haar studie Psychologie zich verdiept in de seksuologie. Ze heeft met onderscheiding haar Master in de Seksuologie behaald aan de Katholieke Universiteit Leuven in België. "Seks is voor iedereen een uniek iets. Het ideaalbeeld in deze samenleving is dat seks altijd maar leuk en fijn moet zijn. Toch stuiten we op de nodige taboes en onbesproken problemen. Mijn streven is om van seks, en alles dat daar mee te maken heeft, een open onderwerp te maken, waarbij niets gek of beschamend is. Seks hoort immers bij het dagelijks leven."

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Bedankt voor jouw reactie! Deze wordt pas zichtbaar na goedkeuring door de redactie.

[instagram – feed]

© 2023 EasyToys / EDC Retail B.V. – PrivacybeleidCookiebeleid